Študent medicine o debelosti pri otrocih in mladostnikih

Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z ozaveščanjem mladih o prekomerni telesni teži mladostnikov.

Tako smo v mesecu januarju v Centru eksperimentov opravili intervju z našim mladim prostovoljcem Gregorjem, študentom medicine. Zanimalo nas je, kako študenti medicine, bodoči mladi zdravniki gledajo na nadvse aktualno problematiko debelosti pri otrocih in mladostnikih. Zanimive in hkrati zaskrbljujoče misli smo strnili v naslednjem sestavku:

 

  1. Kako gledate študenti medicine na pojav debelosti pri otrocih?

Zavedati se moramo, da debelost pri otrocih ni tako enostavna in enopomenska kot pri odraslih. Otroci se povečini ne odločijo sami, da bodo imeli manj aktiven in kalorično obilnejši življenjski stil vendar te vzorce obnašanja vidijo, se jih naučijo in prevzamejo v domačem okolju. Vpliv debelost je pri otrocih in najstnikih večplasten, ne samo, da vpliva na njihov fizični razvoj in sposobnost sodelovanja pri raznih športnih aktivnostih ima tudi vpliv na odnos njihovih vrstnikov do njih. To pa je v času psihofizičnega razvoja otroka in najstnika lahko zelo pomemben faktor in lahko vodi v zmanjšanje samozavesti, večjega tveganja za depresijo in anksioznost. Zato je potrebno na debelost pri otrocih in mladostnikih gledati iz več zornih kotov in z večjo zaskrbljenostjo. Zavedati se moramo tudi, da otrok za razliko od odraslega s prekomerno težo, ne more sam uživati zdrave in uravnotežene prehrane, če ga pri tem ne podpirajo njegovi starši ali skrbniki, ki mu te obroke tudi pripravljajo.

 

2. V čem vidite vzrok za debelost že pri mladih?

Kot sem že povedal, so otroci odvisni od svojega domačega okolja in tega kar jim v domačem okolju dajo na krožnik . Pogosto pa je prisotno tudi pomanjkanje fizične aktivnosti. Problem je  tudi nov način druženja in socializacije , ki se dogaja preko internetno-socialnih omrežij in videoiger izza računalnika.

 

3. Kaj lahko poveste iz lastnih izkušenj-kje nastajajo problemi?

Iz izkušenj svojega odraščanja lahko povzamem, da otroci in mladostniki z prekomerno težo pogosto trpijo v družbi vrstnikov, saj kot vemo je proces odraščanja in socializacije pogosto naporen že brez očitnih znakov razlikovanja od večine. Otroci, ki pa zaradi svoje prekomerne teže ne dosegajo enakih športnih rezultatov in so tudi debelušnega videza, zaradi tega pogosto pritegnejo negativno pozornost vrstnikov.

 

4. Ali je v šolah dovolj poudarka na športnih aktivnostih?

Primarna vloga šole je izobraževanje mladih in ni cilj, da v okviru šole otroci dosežejo tedensko količino športne aktivnosti. Potemtakem bi lahko pričakovali, da bo šola otroke izobrazila in vsaj navdušila nad športnimi aktivnostmi, vendar pa je pogosto učinek, z ocenjevanjem in izvajanjem manj družabnih športnih aktivnosti ravno  nasproten.

 

5. Kot mladi ki se strokovno izobražujete in poznate možne posledice kaj predlagate, da bi se temu pojavu v bodoče lahko izognili?

Če otroke dovolj zgodaj začnemo izobraževati o vzrokih in posledicah debelosti in jim hkrati ponudimo zabavne, družabne in prostovoljno bazirane športne aktivnosti začnemo bojevat bitko z debelostjo med mladimi. Pri zdravi prehrani pa lahko iz pasivno šolske pozicije bolj kot ne, zgolj izobražujemo saj za uspeh na tem področju potrebujemo tudi sodelovanje in voljo staršev.

 

6. Na koga apelirate v prvi vrsti, da bi se začelo na tem področju kaj spreminjati?

Največ odgovornosti in hkrati moči za spremembe seveda nosijo starši in so dostikrat tudi sami del problema, ki se kaže v pasivnejšem in kalorično obilnejšem življenjskem slogu. Kako pa vključiti starše v naprednejše in bolj povezane oblike izobraževanja otrok, pa je vprašanje za strokovnjake.

 

Če bomo kot družba začeli o tem govoriti in se trudili otroke pravilno izobraziti ter jim s tem vzbudili željo po bolj zdravem življenjskem slogu smo na pravi poti . Istočasno pa jim že v otroštvu in nadaljnji adolescenci ponudili dovolj brezplačnih in prostovoljnih možnosti izvajanja telesnih aktivnosti ob pravilni prehrani, jim bomo s tem omogočili, da svojo željo tudi uresničijo. In tako lahko začnemo vzgajati nove generacije, ki bodo odgovornejše do svojega zdravja.