Delo na terenu

Zaradi dela na terenu je Center eksperimentov zaprt v sredo, 9. marca.