Mobilnost mladih

V sodelovanju z Zavodom za novodobno izobraževanje smo v Centru eksperimentov Maribor v mesecu septembru in oktobru v okviru programa mobilnosti mladih usposabljali 3 mlade 17-letne dijake tehniških šol iz Italije, ki so nam predstavili delo in življenje mladih v Italiji, hkrati pa pridobili prve delovne izkušnje.
Poklicna izmenjava se je izkazala spodbudno za mlade dijake, saj so imeli priložnost opazovati in se vključiti v svet dela iz prve roke ter se navaditi na vsakodnevno uporabo angleščine za komunikacijo s sodelavci.
V različnih življenjskih situacijah so imeli priložnost preizkusiti svojo neodvisnost, saj so se kljub kulturnim in jezikovnim razlikam morali uspešno znajti v novem okolju, npr. z avtobusom se pripeljati na delovno mesto, vsaj enkrat na dan pripraviti hrano, oprati posodo, oblačila, se odločiti kako kvalitetno preživeti prosti čas in osvojiti številna druga opravila.
 
Ta Erasmus izmenjava se je zelo razlikovala od ostalih, mladi Italijani so zaradi izkušenj s pandemijo oklevali glede odločitve ali bi se za njo sploh odločili in tudi glede tega kako se bodo prilagajali restriktivnim ukrepom v novem okolju, vendar niso obupali in ostali pozitivni. Izvedeno mobilnost so mladi videli kot utrip svetlobe v temi izrednih razmer in storili so vse, da so pridobili čim bolj pozitivne izkušnje v enem najbolj zelenem mestu v Evropi - v Mariboru.