Obiskali smo Surovino

V mesecu juliju smo zaposleni v  MC Center eksperimentov Maribor obiskali podjetje Surovina, da bi se seznanili z načini sortiranja odpadkov in najnovejšimi trendi v tej panogi ter podrobneje spoznali problematiko, ki zadeva to področje. Presenečeni smo bili nad veliko količino odpadkov, ki jih podjetje zbere, sortira in embalira za nadaljnjo predelavo, z namenom, da se surovine vrnejo nazaj v industrijo, kar je cilj krožnega gospodarstva. Z zanimanjem smo opazovali tudi razgradnjo odpadne električne in elektronske opreme, ki je najhitreje rastoči tok odpadkov. Ob tem smo dobili navdih, da bomo našim mladim obiskovalcem na delavnicah natančneje predstavili možnosti ponovne uporabe odpadne embalaže in na kakšen način zmanjšati velike količine odpadkov. Mlade želimo predvsem ozavestiti o skrbi za okolje, v katerem bodo živeli.

Plastična embalaža predstavlja velik del odpadne embalaže. V oko nam je padlo dejstbo, da zavzame na vhodni točki veliko prostornine, saj ljudje večine plastenk ne stisnejo. Kar pomeni, da bi lahko isto maso odpadne plastike prevažalo manj tovornjakov, s tem bi se prihranilo na ogljičnem odtisu. Zato smo v Centru eksperimentov Maribor montirali napravo za stiskanje plastične embalaže. Tako lahko volumen zmanjšamo tudi do 10-krat! S pomočjo stiskalnice bomo obiskovalce pozivali, naj tudi sami doma stiskajo plastično embalažo, saj se da že z ročnim stiskanjem zmanjšati prostornino vsaj za 4-krat. Vsako takšno dejanje prispeva en kamenček k reševanju okoljskih problemov.