Projekt ŠIPK: Stari materiali v novi podobi

V Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor sodelujemo v projektu ŠIPK z naslovom Stari materiali v novi podobi. Vključeni so študenti mariborske univerze iz različnih strok. Cilj projekta je ozavestiti mlade o pravilni potrošniški miselnosti in problematiki onesnaženosti okolja z različnimi odpadnimi materiali. Z kreativnimi in inovativnimi rešitvami se bodo vključeni študenti seznanili z materiali, njihovimi lastnostmi, možno predelavo in analizirali pregled ravnanja z odpadki v svojem okolju. Študentje bodo izvedli kreativne delavnice in pripravili gradiva za ozaveščanje o problematiki kopičenja odpadkov, neodgovornega odnosa posameznikov do okolja in pravilni potrošniški miselnosti in pridobljena znanja prenesli na osnovnošolce in srednješolce. Analizirali bodo tudi področja tekstilnih materialov in njihove nege ter raziskali možnosti ponovne uporabe različnih vrst odpadkov in odpadne embalaže.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spemljajte nas na Facebook: https://www.facebook.com/Stari-materiali-v-novi-podobi-100312811624782/