VABILO NA STROKOVNI POSVET

 

VABILO NA STROKOVNI POSVET
POSVET NA TEMO ZBIRANJA IN RAVNANJA S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO

Kaj:
Surovina v sklopu projekta » Odpadki kot vir sekundarnih surovin - POLY
KROŽNOST«, skupaj s projektnimi partnerji, organizira dogodek na katerem bosta
predstavljena osnutek scenarija in osnutek priporočil s področja ravnanja z odpadno
embalažo. Prav tako bo v sklopu dogodka organizirana delavnica na temo celotne
vrednostne verige ravnanja z (odpadno) embalažo.

Za koga:
Namen strokovnega posveta je pridobiti koristne povratne informacije strokovne
javnosti in deležnikov, ki bodo pripomogle k oblikovanju učinkovitih rešitev in
predlogov na področju ravnanja z odpadno embalažo. Strokovni posvet in delavnica
sta tako namenjena vsem notranjim in zunanjim strokovnjakom, ter vsem
zainteresiranim deležnikom, ki so posredno ali neposredno udeleženi v širši
vrednostni verigi ravnanja z (odpadno) embalažo.

Kdaj in kje:
Strokovni posvet je brezplačen in bo izveden 30.3.2022, preko orodja MS Teams,
med 10:00 in 12:15 uro.

DNEVNI RED
Termin Aktivnost
10:00-10:10 uvod
10:10-10:40 predstavitev šestih scenarijev in priporočil
10:40-11:00 diskusija o scenarijih in priporočilih
11:00-11:10 odmor
11:10-11:50 predstavitev in diskusija glede izbranih kriterijev za DEXi program
11:50-12:15 predstavitev vrednostne verige – interaktivna mapa in diskusija
12:15 zaključek

Kako se prijavim:
Zaradi zagotavljanja višje kakovosti same izvedbe strokovnega posveta je število
mest omejeno. Za brezplačno registracijo na strokovni posvet vas prosimo, da nas
o nameravani udeležbi kontaktirate preko e-maila prijava@surovina.com. Pred samo
izvedbo vam bomo na registrirani e-mail poslali osnovno gradivo in povezavo do
samega dogodka.

V pričakovanju vas lepo pozdravljamo!