Zanimivi poklici: Učitelj

UČITELJ

Vsak poklic je nekaj posebnega, vendar poklic učitelja je poslanstvo. Učitelj je pomemben člen vsakega otroka in mladostnika, saj ga vzgaja, izobražuje in mu pomaga odpreti vrata v svet samostojnosti. Zraven vsebinske in metodično – didaktične priprave skrbi za komunikacijo v razredu, dobro razredno klimo, vedoželjnost, pozitivno samopodobo učencev, za gibalne aktivnost in za ustvarjalnost učencev. Običajno delo poteka v razredu, kabinetu ali v okolici šole, vendar mora nekaj dela opraviti tudi doma.

Učitelj lahko postane vsakdo, ki ga veseli delo z mladimi, je odgovoren in ima univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri za določeno področje. Predvsem pomembna je tudi empatija – da se zna vživeti v vlogo otroka, drugega učitelja ali starša. Kompetentnost mu daje tudi strokovni izpit, ki poteka na državni ravni.

Učitelji se nikoli ne postarajo, saj jih otroci in mladostniki delajo mlade.