Zdrav november v EKTC

Novembera smo v EKTC Maribor – Center eksperimentov Maribor izvajali celomesečno kampanjo z naslovom "Zdrav november". V okviru kampanje smo izvedli več delavnic, predavanj in razstavo z namenom, da mlade osveščamo o pomenu zdravega načina življenja. Posebno pozornost smo posvetili predvsem dvema problematikama: gibanju in sladkorju. Raziskave namreč kažejo, da se mladi vedno manj gibajo in zaužijejo preveč sladkorja, kar lahko privede do prekomerne teže in bolezni. Zato smo si zadali cilj, da mlade spodbudimo k več gibanja in jim nazorno prikažemo koliko sladkorja zaužijejo s pijačami. V pogovoru po z mladimi obiskovalci smo jih vprašali, zakaj se več ne gibajo in večinoma je bil odgovor, da nimajo motivacije. Dva mlada sta omenila, da sta se prej gibala precej manj, dve leti nazaj pa sta odkrila mobilno igro Pokemon GO, ki ju je motivirala, da gresta ven in imata zdaj redne daljše sprehode. Tako smo prišli do zaključka, da je treba za mlade najti samo primerno motivacijo, da povečajo količino gibanja.
Drug pomemben dejavnik, ki vpliva na zdravje je količina zaužitega sladkotja, zato smo razstavili nekaj različnih sladkih pijač in jogurtov ter zraven dodali kupček sladkorja, ki je enak vsebnosti sladkorja pijače oz. jogurta. Veliko mladih je bilo presenečenih, ko so videli, kolikšno količino sladkorja zaužijejo. Tako je npr. v pol litra soka ali cole kar 14 žličk sladkorja. Še bolj preseneča količina sladkorja v vodah z okusom, saj vsebujejo skoraj polovico toliko sladkorja kot sladke pijače. Kot smo pričakovali, je ta vizualni prikaz imel največji efekt, zato si bomo tudi v bodoče prizadevali na tak način mladim prikazati stvari.