Projektna pisarna

ZNANJE JE NAJVEČJA IN NAJDRAGOCENEJŠA NALOŽBA VSAKEGA POSAMEZNIKA.

EKTC Maribor deluje kot projektna pisarna, v kateri izvajamo svetovanje in nudimo strokovno pomoč posameznikom in pravnim osebam (prednost imajo mladinske organizacije, nevladne in druge organizacije) pri pripravi in izdelavi projektne dokumentacije ter izvedbi za učinkovito upravljanje s projekti pri črpanju državnih in evropskih nepovratnih sredstev.

 V ta namen izvajamo različne izobraževalne delavnice in operativne priprave projektov, ki obsegajo :

• aktivnosti od ideje, problemske analize, priprave in izdelave projekta v predpisani projektni dokumentaciji,

• tehnično projektno podporo: projektno vodenje (faze projekta), metodologije dela, informiranje in promocija projektov,

• izdelava dokumentacije poročil projekta

• spremljanje in nadzorovanje projektov.

 Dodatne informacije:

Tel. : +386 (0) 59 080 285

E-pošta : info@ektc.si